1. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

  Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@taithong.com.vn với số đơn đặt hàng của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Bạn cũng có thể liên hệ với đường dây nóng dịch vụ khách hàng của chúng tôi:+84 28 6675 8666

 2. HỎNG SẢN PHẨM

  Sau khi nhận được đơn đặt hàng của bạn, vui lòng xác minh rằng nội dung trong đơn đặt hàng của bạn là chính xác và đánh giá xem có bất kỳ thiệt hại nào đối với (các) sản phẩm hay không. Nếu (các) sản phẩm được phát hiện không phù hợp với những gì đã đặt hàng, vui lòng gửi email cho chúng tôi ít nhất một ảnh của sản phẩm và số đơn đặt hàng của bạn tới contact@taithong.com.vn. Bạn cũng pcó thể liên hệ với đường dây nóng dịch vụ khách hàng của chúng tôi: +84 28 6675 8666.

 3. HỦY ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

  Nếu bạn muốn hủy đơn đặt hàng của mình, vui lòng liên hệ với đường dây nóng dịch vụ khách hàng của chúng tôi (+84 28 6675 8666) trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua. Cần phải có biên nhận hợp lệ hoặc xác nhận qua email để việc hoàn tiền được xử lý. Yêu cầu hoàn lại tiền và hủy đơn đặt hàng được thực hiện ngoài thời hạn 7 ngày kể từ ngày mua có thể bị từ chối.

 4. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

a. Nguyên tắc hoàn tiền

Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng.

b. Phương thức hoàn tiền

Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Hoàn tiền thông qua hệ thống cổng thanh toán

Hoàn tiền mặt tại cửa hàng

c. Thời gian xử lý

Tai Thong sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi TAI THONG nhận lại sản phẩm.

Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục (2), Tai Thong sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng kể từ khi yêu cầu đổi trả được thực hiện trong thời gian như sau:

 • Với phương thức thanh toán không thông qua ngân hàng: khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn từ 3-5 ngày làm việc.
 • Với phương thức thanh toán thông qua ngân hàng: Tai Thong sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền từ 3 – 5 ngày làm việc và gửi yêu cầu tới ngân hàng để xử lý, hoàn tiền vào tài khoản cho khách hàng.

Tai Thong không chịu trách nhiệm trong các trường hợp sản phảm hỏng hóc trong quá trình vận chuyển đến cửa hàng Tai Thong.